Anonyymit Alkoholistit

A.A. on miesten ja naisten yhteisö, jossa he jakavat keskenään kokemuksensa

A.A. – Auttava puhelin joka päivä klo: 18-20 Voit soittaa nimettömänä. Soita, halutessasi saat tukihenkilön.

A.A. Anonyymit Alkoholistit

A.A. on miesten ja naisten yhteisö, jossa he jakavat keskenään kokemuksensa, voimansa ja toivonsa voidakseen ratkaista yhteisen ongelmansa sekä auttaakseen toisia tervehtymään alkoholismista.

Ainoa jäseneksi pääsyn vaatimus on halu lopettaa juominen. A.A.:ssa ei ole mitään liittymis-eikä jäsenmaksuja: toimimme omavaraisina omien avustuksiemme avulla.

A.A. ei ole liittynyt mihinkään aatteelliseen, uskonnolliseen tai poliittiseen järjestöön tai laitokseen.

Se ei myöskään halua ottaa kantaa mihinkään kiistakysymykseen eikä asettua enempää puolustamaan kuin vastustamaankaan mitään.

Ensisijainen tarkoituksemme on pysyä raittiina ja auttaa toisia alkoholisteja saavuttamaan raittius.

Sairaus nimeltä alkoholismi

A.A.:ssa emme ota lääketieteellistä kantaa alkoholismiin. Jätämme lääketieteen harjoittamisen niille, joilla siihen on koulutus. Kerromme vain omista kokemuksistamme, kuinka olemme  joutuneet tilanteeseen jossa huomasimme olevamme riippuvaisia alkoholista ja miten saavutimme raittiin elämäntavan.

Useimmille meistä tutustuminen alkoholiin oli merkittävä kokemus. Uskoimme löytäneemme ihmeaineen, joka ratkaisee kaikki ongelmat. Otettuamme hiukan alkoholia ujoutemme katosi ja tunsimme voivamme elää täyttä elämää muitten ihmisten joukossa. Koska aluksi alkoholin käytöstämme oli enemmän hyötyä kuin haittaa, teimme siitä tärkeän osan elämäämme.

Miten A.A. sai alkunsa?

A.A. sai alkunsa USA:ssa vuonna 1935. Newyorkilainen pörssivälittäjä ja ohiolainen kirurgi, jotka olivat toivottomia juoppoja, alkoivat auttaa alkoholismisairaudesta kärsiviä pysyäkseen itse raittiina. Toipuneet alkoholistit perustivat itsenäisiä ryhmiä, ja kertoivat kokemuksensa vuonna 1939 ilmestyneessä kirjassa Alcoholics Anonymous. Yhteisö sai nimensä kirjan mukaan.