Silmäys A.A.:han

A.A. (Alcoholics Anonymous)

On kaikilta elämän aloilta tulevista miehistä ja naisista koostuva vapaaehtoinen maailmanlaajuinen yhteisö, tarkoituksenaan saavuttaa ja säilyttää raittius. Ainoa jäseneksi pääsyn vaatimus on halu lopettaa juominen. A.A.:ssa ei ole liittymis- eikä jäsenmaksuja.

Nykyinen jäsenmäärä

On arvioitu, että A.A. ryhmiä on noin 150 maassa yhteensä noin 96 000 kpl ja niiden yhteinen jäsenmäärä on yli 3 miljoonaa (1998).

Suhteet ulkopuolisiin

A.A. on omaksunut  menettelytavakseen ”yhteistyössä mutta ei liittyneenä” muiden alkoholismin parissa työskentelevien kanssa.
Yhteisöllä ei ole mielipiteitä A.A.:n ulkopuolisista asioista emmekä asetu yhteisönä puolustamaan emmekä vastustamaan mitään.

A.A.-toiminnan rahoitus

Vuosien myötä A.A.:ssa on vakiintunut ja vahvistunut perinne, jonka nojalla olemme täysin omavaraisia – emme hae emmekä ota vastaan lahjoituksia ulkopulisilta. Sisäisten avustusten määrä on rajoitettu.

Miten A.A.:n jäsenet säilyttävät raittiutensa?

A.A. on täydellinen raittiuden ohjelma. Jäsenet yksinkertaisesti pysyvät erossa ensimmäisestä ryypystä päivä kerrallaan.
Raittius ylläpidetään jakamalla kokemusta, voimaa ja toivoa A.A. ryhmien kokouksissa sekä alkoholismista toipumiseen ehdotettujen Kahdentoista Askeleen avulla.

Miksi Anonyymit Alkoholistit ovat anonyymejä?

Anonymiteetti on A.A.:n hengellinen perusta. Se opettaa yhteisöä hallitsemaan itseään asettamalla periaatteensa henkilökohtaisuuksien edelle. A.A. on tasavertainen jäsentensä yhteisö. A.A. jäsenet pyrkivät tekemään toipumisohjelmaansa tunnetuksi eikä sitä noudattavia yksityisiä jäseniään. Anonymiteetti julkisissa tiedotusvälineissä varmistaa A.A.:n jäsenille ja varsinkin yhteisöön tuleville, ettei heidän jäsenyyttään paljasteta.

Kuka voi osallistua avoimiin A.A. kokouksiin?

Kuka tahansa voi tulla A.A.:n avoimiin kokouksiin. Näissä tavallisesti puheenjohtaja sekä kaksi tai kolme puhujaa jakavat kokemuksiaan alkoholismistaan sekä toipumisestaan A.A.:ssa. Joitakin kokouksia järjestetään erityisesti ei – alkoholistiyleisöä varten tiedon jakamiseksi A.A.:sta. Lääkärit, kirkkojen edustajat sekä viranomaiset ovat usein kutsuttuja näihin tilaisuuksiin. Suljetut A.A. kokoukset on tarkoitettu ainoastaan alkoholisteille.

Miten A.A. sai alkunsa?

A.A. alkoi v. 1935 newyorkilaisen pörssivälittäjän ja ohiolaisen kirurgin toimesta. He olivat molemmat toivottomia juoppoja. He aloittivat A.A.:n yrittämällä auttaa muita alkoholismisairaudesta kärsiviä pysyäkseen itse raittiina.
A.A. kasvoi itsenäisten ryhmien syntymisen myötä ensin USA:ssa ja sitten ympäri maailmaa.

Kuinka löydät A.A.:n omalta paikkakunnaltasi

Etsi A.A. puhelinluettelosta. Useimmilla kaupunkialueilla on A.A. ryhmien perustama paikallistoimisto joka on vapaaehtoisten hoitama. He vastaavat mielellään kysymyksiinne ja/tai auttavat teitä saamaan yhteyden sellaisiin jotka osaavat näin tehdä.
Tietoja saa myös A.A.:n auttavapuhelin (02) 250 1125. joka päivä 18-20.

Mitä A.A. ei tee?

–  ei suorita jäsenkeräyksiä, A.A.:han voi liittyä, jos haluaa raittiiksi.
–  ei valvo eikä tarkkaille jäsenistönsä elämää. A.A. auttaa alkoholisteja auttamaan itseään.
–  ei ole valistusjärjestö eikä uskonnollinen yhteisö. Kaikki jäsenet ovat vapaita päättämään omasta henkilökohtaisesta käsityksestään elämän tarkoituksesta.
–  ei ole lääketieteellinen organisaatio, ei anna lääkkeitä eikä psykiatrisia neuvoja tai ohjeita.
–  ei ylläpidä sairaaloita, sairasosastoja tai terveydenhoitolaitoksia eikä huolehdi sairaanhoitoon liittyvistä palveluksista.
–  ei liity mihinkään sairaalaan tai laitokseen. Mutta on yhteistyössä organisaation kanssa jotka taistelevat alkoholismin kanssa. Jotkut jäsenet työskentelevät tällaisissa organisaatioissa – mutta eivät A.A.:n jäseninä.
–  ei ota vastaan rahaa A.A.:n ulkopuolisilta, ei yksityisiltä eikä valtiolta tai kunnalta.
–  ei tarjoa eikä maksa mitään sosiaalisia palveluja, ei ruokaa, vaatetusta, töitä eikä rahaa. A.A. auttaa alkoholisteja pysymään raittiina, jotta ne voivat itse ansaita yllä olevia palvelut.
–  ei halua, että sen jäsenten nimiä mainitaan TV:ssä, radiossa tai sanomalehdissä. Jäsenet eivät kerro toisten jäsenten nimiä A.A.:n ulkopuolella. Mutta jäsenet eivät ole häpeissään A.A.:han kuulumisestaan. He haluavat vain rohkaista toisia alkoholisteja hakemaan apua A.A.:sta. He eivät halua tehdä itsestään sankareita vaan haluavat ainoastaan huolehtia omasta terveydestään.
–  A.A. ei laadi suosituskirjeitä yms. valvontaviranomaisille, lakimiehille, oikeuden edustajille, sosiaalivirastoille, työnantajille tms.